• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Кардиологични пакети

Кардиологични пакети

Кардиологични пакети от д-р Александър Носиков

Пакет 1

150 лв.
 • Обстоен преглед от кардиолог
 • ЕКГ
 • ЕхоКГ
 • Duplex каротиди
 • Анамнеза

Пакет 2

200 лв.
 • Клиничен преглед от кардиолог/ЕКГ/
 • Измерване на артериално налягане и кислородна сатурация
 • Ехография на плеври и бял дроб/Ехокардиография (ехография на сърце)
 • Доплер на долни крайници/Спирометрия – функционално изследване на дишането
 • Прегледи при д-р Александър Носиков
  • Първичен преглед – 165 лв.
  • Вторичен преглед – 60 лв.
  • Второ мнение по вече поставена диагноза – 80 лв.
  • On-line консултация /до 30 минути/ под формата на чат – 50 лв.
  • Поставяне на холтер ЕКГ –  70 лв.
  • Поставяне на холтер АН – 50 лв.

*Холтер ЕКГ е малък медицински апарат, който е лесно преносим за продължително мониториране на електрическата дейност на сърцето за определен период от 24 или 48 часа.

*Холтер Артериално Налягане (АН) е малко преносимо устройство, което измерва и записва стойностите на артериалното налягане през денонощието. Използва се за диагностициране на артериална хипертония и оптимизиране на настоящо и бъдещо лечение за период от 24 часа.

*Персонален асистент от САНОМА 70 лв. се заплаща допълнително.

Цени и начини на плащане – За фиксираните пакети за профилактика, заплащането се извършва по банкова сметка на компанията при 100% авансово плащане на пакета. За Персонален здравен асистент след одобрена оферта от страна на пациента по банкова сметка на компанията с 100% авансово плащане.

Юробанк България АД
IBAN:BG48BPBI81701606014140
SWIFT:BPBIBGSF

Кардиологични пакети от МБАЛ Света София

Пакет 1

220 лв.
 • Преглед от кардиолог/ЕКГ/ЕхоКГ
 • Лабораторни изследвания (ПКК, CRP, ФЕРИТИН, Д-ДИМЕР, ЛДХ, АНТИТЕЛА)
 • Ренген бял дроб

Пакет 2

390 лв.
 • Преглед от кардиолог/ЕКГ/ЕхоКГ
 • Лабораторни изследвания (ПКК, CRP, ФЕРИТИН, Д-ДИМЕР, ЛДХ, АНТИТЕЛА)
 • Скенер на бял дроб
 • Водещ профилактичната програма от МБАЛ Света София д-р Боян Христовски.
 • *Персонален асистент от САНОМА 70 лв. се заплаща допълнително.

Цени и начини на плащане – За фиксираните пакети за профилактика, заплащането се извършва по банкова сметка на компанията при 100% авансово плащане на пакета. За Персонален здравен асистент след одобрена оферта от страна на пациента по банкова сметка на компанията с 100% авансово плащане.

Юробанк България АД
IBAN:BG48BPBI81701606014140
SWIFT:BPBIBGSF

Здравейте, как можем да Ви помогнем?