• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Чекъп пакети – болница Авицена

Чекъп пакети – болница Авицена

Пакети за мъже

Пакет 1

1000
 • За мъже под 40 годишна възраст
 • Кръвни изследвания - Урея (BUN), Натрий (Na),Калий (K), Хлор (Cl), Калций (Ca), Ревматоиден фактор (RF), Скорост на утаяване, Глюкоза, Пълен анализ на урината, Кръвна група, HDL холестерол, Тотален холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол, Триглицериди, Пълна кръвна картина, Креатенин, Аспартат трансаминаза (AST) (SGOT), Аланин аминотрансфераза (ALT) (SGPT), T3, T4, TSH, Витамин Б12, Витамин Д
 • Образна диагностика/Ехограф/ЕКГ - Ехография на коремна зона, Ехография на щитовидна жлеза, Рентгенография на бял дроб, ЕКГ (Електрокардиография)
 • Koнсултации/Прегледи - Вътрешни болести, Офталмология, Урология, УНГ
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel

Пакет 2

1300
 • За мъже над 40 годишна възраст
 • Кръвни изследвания - Урея (BUN), Скорост на утаяване, Глюкоза, Гликиран хемоглобин (HbA1C), Пълен анализ на урината, Кръвна група, HDL холестерол,Тотален холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Пълна кръвна картина, Креатинин, Аспартат трансаминаза (AST) (SGOT), Аланин аминотрансфераза (ALT) (SGPT), T3, T4, TSH, Фекална окултна кръв (FOB + TRANSFERRİ), Простатно-специфичният антиген (PSA), Витамин Б12, Витамин Д
 • Образна диагностика/Ехограф/ЕКГ - Ехография на коремна зона, Ехография на щитовидна жлеза, ЕКГ (Електрокардиография), Сърдечно-съдов стрес-тест, Рентгенография на бял дроб, Костната дензитометрия (измерване на костната плътност), Трансторакална ехокардиография
 • Koнсултации/Прегледи - Вътрешни болести, Офталмология, Урология, УНГ, Кардиология
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel

Пакети за жени

Пакет 1

1000
 • За жени под 40 годишна възраст
 • Кръвни изследвания - Урея (BUN), Натрий (Na), Калий (K), Хлор (Cl), Калций (Ca), Ревматоиден фактор (RF), Скорост на утаяване, Глюкоза, Пълен анализ на урината, Кръвна група, HDL холестерол, Тотален холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол, Триглицериди, Пълна кръвна картина, Креатинин, Аспартат трансаминаза (AST) (SGOT), Аланин аминотрансфераза (ALT) (SGPT), T3, T4, TSH, Витамин Б12, Витамин Д
 • Образна диагностика/Ехограф/ЕКГ - Ехография на коремна зона, Ехография на щитовидна жлеза, Рентгенография на бял дроб, ЕКГ (Електрокардиография)
 • Koнсултации/Прегледи - Вътрешни болести, Офталмология, Гинекология, УНГ, Вътрешни болести
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel

Пакет 2

1300
 • За жени над 40 годишна възраст
 • Кръвни изследвания - Урея (BUN), Скорост на утаяване, Глюкоза, Гликиран хемоглобин (HbA1C), Пълен анализ на урината, Кръвна група, HDL холестерол, Тотален холестерол, LDL холестерол,Триглицериди, Пълна кръвна картина, Креатинин, Аспартат трансаминаза (AST) (SGOT), Аланин аминотрансфераза (ALT) (SGPT), T3, T4,TSH, Фекална окултна кръв (FOB + TRANSFERRİ), Цервикална или вагинална цитология, Витамин Б12
 • Образна диагностика/Ехограф/ЕКГ - Ехография на коремна зона, Мамография, Ехография на щитовидна жлеза, Рентгенография на бял дроб, Костната дензитометрия (измерване на костната плътност), Трансторакална ехокардиография, ЕКГ (Електрокардиография), Сърдечно-съдов стрес-тест
 • Консултации/Прегледи - Вътрешни болести, Офталмология (очни заболявания), Гинекология, УНГ, Вътрешни болести, Кардиология
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel

Пакети за Кардиология

Пакет 1

620
 • Стандартен пакет
 • Кръвни изследвания - Глюкоза, Креатинин, Гликиран хемоглобин (HbA1C), Пълна кръвна картина, HDL холестерол, Тотален холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Витамин Б12, Витамин Д
 • Преглед/Образни изследвания/ЕКГ/Холтер - Кардиологичен преглед, Трансторакална ехокардиография, Рентгенография на бял дроб, Сърдечно-съдов стрес-тест, ЕКГ (Електрокардиография), Холтер-АН /за кръвно налягане/
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel

Пакет 2

1230
 • VIP пакет
 • Кръвни изследвания - Глюкоза, Креатинин, Гликиран хемоглобин (HbA1C), Пълна кръвна картина, HDL холестерол,Тотален холестерол, LDL холестерол, Тотален холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Витамин Б12, Витамин Д
 • Преглед/Образни изследвания/ЕКГ/Холтер - Кардиологичен преглед, Трансторакална ехокардиография, Рентгенография на бял дроб, Сърдечно-съдов стрес-тест, ЕКГ (Електрокардиография), Холтер-АН /за кръвно налягане/, КT ангиография
 • Хотел/Логистика/Преводач - Трансфер в Истанбул, Преводач, Хотелски престой - три дни (две нощувки) Byotell hotel
Здравейте, как можем да Ви помогнем?