• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Доц. д-р Мария Недевска, дм

Доц. д-р Мария Недевска, дм

Началник на Отделение по Образна диагностика в УМБАЛ “Света Екатерина“
 • Умения :
  Провежда изследвания, консултации, разчитане на документация и второ мнение
 • Адрес :
  гр. София 1431 бул. Пенчо Славейков № 52А

Обща информация

Доц.д-р Мария Недевска, дм е началник на Отделение по Образна диагностика в УМБАЛ “Света Екатерина“, гр.София от Октомври, 2015 г. до сега и е част от екипа на МЦ”Света Екатерина” към УМБАЛ “Света Екатерина“. Водещи изследвания в Отделението по Образна диагностика МЦ “Света Екатерина” под ръководството на доц.д-р Недева и нейния екип са:

 • Компютърна томография (КТ) на цяло тяло (гръден кош, корем, малък таз)
 • Компютърна коронарография| Подготовка на пациента |Цена 473 лв.
 • КТ на глава, синуси, гръбначен стълб, стави, хипофиза
 • КТ на сърце
 • КТ ангиография на коронарните артерии
 • КТ ангиография на крайниците и на съдовете във всички анатомични области
 • Скрининг на бял дроб, виртуална бронхоскопия
 • КТ на сърце – без контраст – калциев скор
 • Виртуална колоноскопия на дебелото черно – високо информативно и неинвазивно изследване|Подготовка за колоноскопия МАНИТОЛ | Цена 495 лв.

Всички изследвания се заплащат по ценова листа на МЦ “Света Екатерина” на място в брой или с карта.

Нейният професионален път включва работа и специализация в отделение „Образна диагностика“ в Окръжна болница гр. Ямбол, Клиника по образна диагностика към Медицински Университет гр. Стара Загора, Клиника по образна диагностика в Александровска болница гр. София и IV Градска Болница в гр. София. Ръководила е отделение по Образна диагностика в УМБАЛ “Света Екатерина“ (2003-2010 година) и клиника по Образна диагностика в УМБАЛ “Св. Анна“, София в периода (2010-2015 година).

УМЕНИЯ

Владее всички конвенционални образни методи, с допълнителна специализация и квалификация в областта на торакалната сърдечно-съдовата, спешната и абдоминална диагностика.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научната си дейност започва през 2006 г. и след успешно положен изпит е зачислена за докторант към Катедра по Образна диагностика към Медицински Университет, София.

През 2009 година успешно защитава докторска работа на тема „Компютър-томографска диагностика на аортна дисекация и вариантите й“. От 2013 г. е назначена за  доцент към Катедра по Образна диагностика към Медицински университет, София. Активно преподава на студенти и специализанти по Образна диагностика.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • Инсбург (Австрия)
 • Лозана (Швейцария)
 • Грац (Австрия)
 • Варшава (Полша)
 • Атина (Гърция)

Доц. д-р Мария Недевска е автор на публикации в национални и международни списания, участва като лектор на различни форуми. Президент на VII Национален Конгрес на Българската Асоциация по Радиология.

 • Завършва медицина през 1994 г. в Медицински Университет –Стара Загора.
 • Придобива диплом за специалност „Образна диагностика“ през 2003 г. от Медицински Университет, София.
 • Български лекарски съюз
 • Българска асоциация по Радиология
 • Балканско дружество по рентгенология
 • Eвропейско дружество по рентгенология

Обща информация

Сертификати

Здравейте, как можем да Ви помогнем?