• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Специализирано психотерапевтично консултиране

Специализирано психотерапевтично консултиране

Специализирано психотерапевтично консултиране е свързано с трудностите и предизвикателствата в работната среда с психологически характер. Услугата е  насочена към спецификите на различните професионални направления.

Специализираната психотерапевтична услуга е разделена в две специализирани направления: Психотерапевтична подкрепа и консултиране, както и семинари, свързани предимно с обучителна цел.

 Чрез платформата I-Health със съдействието на наши партньори в сферата на клиничната и организационната психология ще осигурим изготвяне на индивидуален проект, свързан с конкретните потребности, проблеми или специфики на Вашето направление, екип, работна среда и други, опитвайки да подпомогнем както ефективността на работата, така и цялостното благополучие на работещите в организацията.

Услугата Специализирано психотерапевтично консултиране е ориентирана към български и чужди организации и компании в градовете София и Варна.

Осигуряваме: индивидуално и групово консултиране, клинична супервизия, семинарни занятия с обучителна цел, специализирани обучения с практическа насоченост изготвени предимно към медицински организации и специалисти.

Наши партньори са: Корпорации, корабни компании и агенции, лечебни заведения и други.

Референции

Нашите проекти

Услугата включва

 • Организиране на семинари с обучителен характер
 • Изготвяне на индивидуален план за работа, свързана с конкретните специфики и потребности в различните професионални направления
 • Индивидуални и групови консултации с клиничен психолог
 • Представяне на техники и практики, свързани със снижаване равнището на стрес на работното място

Пакет 1  до 25 човека – Психотерапевтична групова работа насочена към проблемите в работната среда и развиване на асертивност в членовете на работния екип. Времетраене 5-6 часа. Цена 3 500 лв. без ДДС

 1. Комуникация и развиване на комуникативни умения в екипната работа.
 2. Развиване на емоционална компетентност за по-задълбоченото разбиране на другите и нас.
 3. Управление на стрес на работното място и професионално прегаряне.4
 4. Конфликти и формираме на асертивност в работната среда.

Пакет 2 до 25 човека – Лекция (Представяне изцяло на теоретична поставка по даден проблем). Времетранене 1/30. Цена 1 200 лв., без ДДС

Ако имате запитване относно получаване на информация моля обадете ни се на телефон +359 89 453 1553 или ни пишете на имейл contact@i-health.bg

   Начин на плащане

   Услугата Специализирано психотерапевтично консултиране се заплаща по ценова листа на компанията, одобрена оферта и издадена фактура. Може да се плати еднократно или на абонаментен принцип в зависимост от договорените условия.

   Дължимите суми се заплащат по банкова сметка на САНОМА ЕООД:

   Юробанк България АД

   IBAN:BG48BPBI81701606014140

   SWIFT:BPBIBGSF

   Здравейте, как можем да Ви помогнем?