• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Цифров COVID сертификат на ЕС

Зелен сертификат за антитела

Уважаеми пациенти,
желаем да Ви информираме, че нашите партньори лаборатории СМДЛ “Сити Лаб” издават европейски цифров сертификат за проведено Covid изследване с отрицателен резултат.
Сертификатите се издават безплатно и важат за антигенни и ПСР тестове.
Линк тук.

Регламентът за цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага на 1 юли 2021 г. Цифровите COVID сертификати на гражданите на ЕС и пребиваващите в Съюза вече ще могат да бъдат издавани и проверявани в целия ЕС.

 

Научете как да получите сертификата от вашите национални здравни органи, като изберете страната си на картата по-долу.

Какво представлява цифровият COVID сертификат на ЕС?

Цифровият COVID сертификат на ЕС е цифрово доказателство, че дадено лице

tick icon е ваксинирано срещу COVID-19,
tick icon е получило отрицателен резултат от тест или
tick icon е преболедувало COVID-19

 

Как гражданите могат да получат своите сертификати?

За издаването на сертификата отговарят националните органи. Например той може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или направо чрез портал за електронно здравеопазване. Информация за получаване на сертификата следва да се предоставя от националните здравни органи.

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата.

Държавите от ЕС се споразумяха за общ модел, който може да се използва за електронната и хартиената версия на сертификата, за да се улесни неговото признаване.

Изберете страната си на интерактивната карта по-долу, за да научите как можете да получите сертификата от вашите национални здравни органи.

Как това ще подпомогне свободното движение?

Цифровият COVID сертификат на ЕС ще бъде приеман във всички държави от Съюза. Той ще спомогне за координирано премахване на въведените понастоящем ограничения.

При пътуване притежателят на цифров COVID сертификат на ЕС по принцип трябва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение: Страните от ЕС следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров COVID сертификат на ЕС, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве.

В такъв случай – например при вземане на мерки във връзка с будещи безпокойство нови варианти – съответната държава от ЕС ще трябва да уведоми Комисията и всички останали страни от Съюза и да обоснове решението си.

Как ще функционира сертификатът?

QR code icon Цифровият COVID сертификат на ЕС съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране.
Scan icon При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът.
digital signature icon Всеки издаващ орган (напр. болница, център за извършване на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен ключ за цифров подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.
validation icon Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. Европейската комисия също така помогна на страните от ЕС да разработят национален софтуер и приложения за издаване, съхраняване и проверка на сертификати и им предостави подкрепа при необходимите тестове за достъп до портала.

 

Гражданите, които още не са ваксинирани, ще могат ли да пътуват до други страни от ЕС?

Да. С цифровия COVID сертификат на ЕС следва да се улесни свободното движение в рамките на Съюза. Неговото наличие няма да бъде предварително условие за свободното движение, което е основно право в ЕС.

С цифровия COVID сертификат на ЕС могат също така да се потвърждават резултатите от тестовете, които често се изискват в рамките на приложимите ограничения, свързани с общественото здраве. Сертификатът е възможност за държавите членки да адаптират съществуващите ограничения въз основа на съображения, свързани с общественото здраве.

Travel Препоръката за координиране на ограниченията на свободното движение в ЕС бе изменена в средата на юни с оглед на сезона на летните отпуски, като допълнително бяха пояснени изключенията за напълно ваксинирани и преболедували лица, усилията за гарантиране на целостта на семействата (освобождаване от карантина на децата, пътуващи с родителите си, ако родителите са освободени) и актуализираното цветово кодиране на картата на ECDC.

Има ли значение коя ваксина е поставена на гражданите?

Сертификати за ваксинация ще бъдат издавани на ваксинирани лица независимо от използваната ваксина срещу COVID-19.

Когато става въпрос за отмяна на ограниченията на движение, държавите членки ще трябва да приемат сертификати за ваксинация за ваксини, които са получили разрешение за търговия в ЕС. Държавите членки могат да решат да разширят това и за пътуващи лица в ЕС, които са получили друга ваксина.

Напълно ваксинирани лица с цифров COVID сертификат на ЕС следва да бъдат освободени от свързани с пътуване тестове или карантина 14 дни след получаване на последната доза от ваксина срещу COVID-19, одобрена за целия ЕС. Същото важи за преболедувалите лица, които притежават сертификат.

А тестовете?

Лица с отрицателен резултат от тест във формат на цифров COVID сертификат на ЕС следва да бъдат освободени от евентуални изисквания за карантина, освен ако идват от райони, тежко засегнати от вируса. Страните от ЕС се споразумяха за стандартен период на валидност на тестовете: 72 часа за PCR тестове и, когато дадена държава членка ги приема, 48 часа за бързи антигенни тестове.

Какви данни са включени в сертификата? В безопасност ли са данните?

Цифровият COVID сертификат на ЕС съдържа необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата, като не се съхраняват или запазват, когато сертификатът се проверява в друга страна от ЕС.

Сертификатите ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на контрола ще се проверява само валидността и автентичността на сертификата, т.е. кой го е издал и подписал. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден цифров COVID сертификат на ЕС.

 

 

Re-open EU: актуална информация за мерките във връзка с пътуванията и общественото здраве

Актуална информация за мерките във връзка с пътуванията и общественото здраве в европейските страни, включително относно изискванията за карантина и тестове за пътуващите, за да ви помогнем да упражните правото си на свободно движение. Информацията се актуализира често и е достъпна на 24 езика. Това би следвало да ви помогне да планирате пътуването си в Европа без заплахи за вашето здраве и безопасност.

 

Хронология

 • 27 януари

  Бяха приети насоки за определяне на изискванията за оперативна съвместимост на цифровите сертификати за ваксинация въз основа на обсъжданията, проведени от ноември 2020 г. в мрежата за електронно здравеопазване между представители на Комисията и страните от ЕС.

 • 17 март

  Комисията предложи законодателен текст за установяване на обща рамка за сертификат на ЕС.

 • 14 април

  Съветът прие своя мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението.

 • 22 април

  Представители на страните от ЕС в мрежата за електронно здравеопазване се споразумяха за насоки, в които са описани основните технически спецификации за прилагането на системата. Това бе важна стъпка към изграждането на необходимата инфраструктура на равнище ЕС.

 • 7 май

  Комисията започна пилотното изпитване на инфраструктурата за оперативна съвместимост на равнище ЕС (Портал на ЕС), която ще улесни удостоверяването на автентичността на сертификатите на ЕС.

 • 20 май

  Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по цифровия сертификат на ЕС за COVID.

 • 1 юни

  Порталът на ЕС (свързване на националните системи) започва да функционира.

 • 1 — 30 юни

  Начална фаза: държавите членки могат да започнат да използват сертификата на доброволен принцип, при условие че са готови да издават и проверяват сертификати и разполагат с необходимото правно основание.

 • средата на юни

  Преразгледана препоръка на Съвета относно пътуванията в рамките на ЕС.

 • 1 юли

  Цифровият сертификат на ЕС за COVID започва да се прилага в целия Съюз.

 • 1 юли — 12 август

  Период на въвеждане: ако дадена държава от ЕС все още не е готова да издаде новия сертификат на своите граждани, могат да се използват и други формати, които следва да бъдат приети в другите държави от Съюза.

Вашият коментар

Здравейте, как можем да Ви помогнем?